Veiligheid

Voorgeschiedenis

Begin dit jaar is er in een flat ingebroken.
Deze gebeurtenis heeft tot veel onrust onder de bewoners gezorgd.
...

Security check

Op dinsdag 24 oktober 2017 voerde de firma Trigion in opdracht van de verhuurder een 'security check' uit.
...

Gedoe om een brief

Op 19 november vond ik een brief in de bus over een videofoon. Ik heb daarop gereageerd door samen met twee buren ook een brief te sturen aan alle bewoners.
...

Reacties van medebewoners

Op onze brief wie tegen het voorstel van de bewonerscommissie was hebben 32 instemmende reacties gekregen..

Naar een plan voor veiligheid

De Klankbordgroep van Blok 1 heeft besloten een voorzet te doen tot het maken van een plan voor de veiligheid.

Zie alle actoren

Er zijn verschillende spelers of actoren: o.a. de verhuurder, bewonerscommissie. Maar de belangrijkste actoren zijn de bewoners.

Ga rationeel om met angst

Ga rationeel om met angst. Voor definitieve plannen die bovendien geld gaan kosten moet je de tijd nemen.

Wie doet wat?

Onderscheid wat je in redelijkheid van anderen kunt verwachten en wat je als bewoners zelf kunt doen.

Een prettig gesprek is beter dan...

Wat kunnen we zelf individueel doen?

Sluit je deur altijd af. Sluit je buitendeur ook af als je binnen bent. ...

Bij ons in de Jordaan

In de Jordaan was het uitgesloten dat een onguur type kon binnensluipen.

Wat kunnen we als bewoners samen doen?

...Spreek elkaar erop aan als jij of de ander iets doet wat onveiligheid bevorderd, zoals een hek open doen en niet opletten of er niemand na jou naar binnen glipt. ...

Wordt vervolgd

Meer teksten zijn in de maak

Oude tekst

Achter deze hyperlink staat de oude tekst over veiligheid. Deze wordt vervangen.