Veiligheid

Door Henk Wildschut


Aanleiding

Begin dit jaar is er in een flat ingebroken. Ik meen dat het in Blok 2 was, maar dat weet ik niet zeker. Een van onze buren heeft de boeven nog zien lopen en heeft de politie gebeld. Een andere buurman heeft de boeven nog gegroet bij het naar buiten brengen van de buit. Deze buurman had geen onraad geroken. De boeven hadden vriendelijk teruggegroet.

Deze gebeurtenis heeft tot veel onrust onder de bewoners gezorgd. Dit werd versterkt doordat sommige bewoners beangstigende berichten gingen rondsturen via e-mail en whatsapp. Ik herinner me zelf dat ik een keer een bericht kreeg ‘We slapen allemaal slechter nu’. Ik had daar tot dat moment geen last van gehad. Maar na de verontrustende berichten ging ik inderdaad minder gerust naar bed.

Hierna zijn er nog een stuk of drie geruchten geweest over andere inbraken. Tijdens de security check (zie mijn verslag)vertelde de wooncunsulent dat zulks geen inbraken waren geweest maar insluipingen. Mensen hadden deuren of ramen niet goed afgesloten.

De echte inbraak en de vermeende inraken hebben geleid tot een aantal maaKlik hier voor een handleidingtregelen, zoals surveillance door ingehuurde bewakers en politie.

Inmiddels (we schrijven 25 november) heeft de verhuurder een ‘security check’ laten doen. Dat is misschien de basis voor verdere maatregelen die de verhuurder gaat nemen.
Ook heeft de bewonerscommissie een actie ondernomen. Op 17 november heeft ze een brief rondgestuurd waarin ze steun zocht om het aanleggen van een videocamera te ‘eisen’ van de verhuurder. Ik en twee medebewoners van blok 1 waren het niet eens met die actie en heb daar een brief overheen gestuurd.

Verslag ‘security check’

Op dinsdag 24 oktober 2017 van 10 tot 11 uur voerde de firma Trigion in opdracht van de verhuurder een ‘security check’ uit. Sander van der Linden was erbij namens woonzorg. Jan Janssen en ik van blok 1 hadden ons aangemeld om ‘mee te lopen’. En er was ook nog een bewoner uit blok 4 die meeliep. De naam van de man van Trigion is Hans Beentjes.
De check zou een min of meer objectief beeld moeten opleveren van de veiligheid in Complex Bouwmeester en wat daaraan te doen viel.
De ‘security check’ begon by blok 3. Daarna hebben we het gehele terrein bekeken.
Hans Beentjes ging er vrijwel meteen van uit dat er camera's zouden moeten worden geïnstalleerd in de hallen van de vier blokken. Ik zal de rest puntsgewijs opnoemen.
De toegang tot de glazen schuifdeuren zou moeten worden vervangen door een knop in plaats van de bewegingssensor.
Er was discussie over het nut van prikkeldraad op de hekken. Daar was weinig enthousiasme voor. (Zelf zie ik daar ook weinig in.)
Er werden diverse plekken aangewezen waar iemand zich met niet al te veel moeite een weg zou kunnen graven onder de hekken door. Dit zou opgelost kunnen worden met een tegelrand of zoiets.
Het punt van Jan Janssen was vooral dat de deuren in de berging zouden moeten worden verstevigd. Hans Beentjes liep daar niet warm voor.
Jan had eerder geconstateerd dat de buitendeuren van de berging met een stuk hard plastic van buitenaf open waren te maken. In boeventaal heet dat ‘flippen’. Hans Beentjes constateerde dat dit verholpen zou moeten zijn: de positie van de sloten in de kozijnen was inmiddels verbeterd. Het was wel zaak om dit in de gaten te blijven houden.
Hans Beentjes was wel voor het plaatsen van een camera in de gang van de berging of bij de buitendeuren van de berging. Het was vooral des nachts immers gemakkelijk voor een boef om met een bewoner naar binnen mee te lopen, zeker onder lichte dwang. Een camera zou dat afschrikken.
Het is nu ik dit schrijf 25 november. Jan en ik hebben tot nu toe niets vernomen van Woonzorg, Hoffman of de huurcommissie over wat er met het onderzoek is gedaan. Er schijnt een rapport te zijn, maar dat mogen wij niet inzien.
Wordt vervolgd.

Twee rondschrijvens 

Op 19 november vond ik een brief in de bus gedateerd op 17 november. In deze brief riep de bewonerscommissie bewoners op handtekeningen te plaatsen om een voorstel te steunen om de intercom te vervangen door een videofoon. De commissie stelde voor om eventuele kosten te laten verrekenen met de servicekosten. Ik was tegen dat voorstel. En ik was ertegen dat de commissie er zo maar een van de mogelijke acties uitlichtte om de veiligheid te verhogen.

Ik heb daarop gereageerd door samen met twee buren ook een brief te sturen aan alle bewoners met een oproep om tegen dit plan in te gaan.

We hebben inmiddels bijna veertig brieven ondertekend teruggekregen, uit alle blokken.

Onze brief heeft verder veel stof doen opwaaien.

Na diverse communicatie via e-mail en persoonlijke gesprekken heeft de voorzitter van de commissie de brief en de plan voor de videofoon ingetrokken.

De commissie gaat zelf geen plan voor de veiligheid maken, maar wacht nu het voorstel van de verhuurder voor het verhogen van de veiligheid af. Ze zal dat inzetten voor een gesprek. De Klankbordcommissie van Blok 1 heeft voorgesteld dat de commissie hun reactie op het plan van de verhuurder voorlegt aan de bewoners voordat ze het voorlegt aan de verhuurder.

De Klankbordcommissie wacht het plan voor de veiligheid niet af. We zullen zelf al beginnen met plannetjes voor de verhoging van de veiligheid. Dat zullen plannen zijn voor wat we als buren zelf kunnen doen. Het zullen plannen zijn die zo mogelijk kostenloos kunnen worden uitgevoerd. We zullen geen financiële bijdrage vragen aan de verhuurder, zodat onze plannen niet tot verhoging van woonkosten zullen leiden.

We houden u via deze website op de hoogte.

Naar een plan voor veiligheid

Woonzorg werkt aan een plan voor de veiligheid. De firma Hoffman heeft op verzoek van Woonzorg een rapport geschreven. Dat rapport is alleen ter inzage aan de leden van de commissie.
We hebben geen inzicht wanneer wij als bewoners dat plan mogen inzien.
Daarom doe ik -gewone bewoner van blok 1- maar een voorzet.

Mogelijkheden

Plekken waar men onder het hek kan doorkruipen
Hans Beentjes van het bureau dat de ‘security check’ deed constateerde dat er plekken zijn waar boeven onder het hek door kunnen kruipen. Om dit te verhelpen gelijkt me duidelijk een actie voor de verhuurder. In neem aan dat die dit ook gaat doen en dat dit niet aan bewoners wordt doorgerekend.
Prikkeldraad
Er is door sommigen geopperd prikkeldraad boven de hekken te plaatsen. Mij gelijkt dat geen goed plan. Er zijn voor boeven veel gemakkelijker methoden om binnen te komen. Los daarvan zijn er geen aanwijzingen dat ooit een boef wel over een hek is geklommen.
Videofoon
De bewonerscommissie stelt voor de intercom op kosten van de bewoners te vervangen door een videofoon. Dat gelijkt mij geen goed idee.
Het effect van een videofoon lijkt me gering. Doel van de ingreep zou moeten zijn: voorkomen dat ongewenste bezoekers binnenkomen.
Maar bekijk dit eens vanuit het perspectief van een boef. Een boef die wil binnenkomen kan aanbellen en op valse voorwendselen proberen binnen te komen. Hij zegt bijvoorbeeld dat ie een pakje voor de buren heeft. Als ie slim is, laat ie ook een namaak-identiteitsbewijs voor de camera zien. Op afstand is toch niet te zien of dat echt is.
Een verstandige buur doet één van de twee volgende dingen.
1. De verstandige buur gaat naar de voordeur en neemt het pakje in ontvangst. Als er geen pakje blijkt te zijn is de boef door de mand gevallen en waarschijnlijk al weer verdwenen.
2. De verstandige buur weigert de deur open te doen.
In dat geval belt de boef gewoon aan bij de volgende bel.
Stel dat 90% van de buren ‘goed’ handelt en niet zo maar open doet. Stel dat er tien mensen thuis zijn en dat de boef bij al die mensen aanbelt. In dat geval is de kans dat niemand van die tien buren open doet 35%(90% tot de macht 10). De kans is dus 65% dat iemand wel open doet. Als de boeven alle vier blokken langsgaan is de kans dat uiteindelijk één bewoner open doet 98%.
Als ik woonzorg zou zijn, zou ik blijven bij het standpunt dat de intercom niet wordt vervangen. Als ze het toch doen en het wordt niet doorberekend in de kosten, dan zou ik als bewoner de overlast van de vervanging voor lief nemen. Als ze het voorstel van de bewonerscommissie volgen en de bewoners willen laten opdraaien voor de kosten, stel ik voor dat we en masse protesteren. (Inmiddels heeft ruim 10% van de bewoners al middels onze brief geprotesteerd.)
Camera's in de hallen
Kees Beentjes stelde voor camera's te installeren. Ik heb geen kennis van de effectiviteit daarvan. Als een van u, medebewoners, die kennis wel heeft, stuur s.v.p. een bericht naar henk@calandlaan.nl. Dan neem ik dat hier in de overwegingen op.
Een goed systeem dat gekoppeld is aan een meldkamer zal niet goedkoop zijn.
Het gelijkt me een uitgemaakte zaak dat Woonzorg deze investering voor zijn rekening neemt en die niet doorberekent aan de bewoners.
Bewegingsmelders
Ik heb zelf bij diverse mensen het idee gelanceerd om iets met bewegingsmelders te doen bij de voordeur van je flat. Die kan gekoppeld worden aan een lamp. Zoiets is voor weinig geld te koop bij een bouwmarkt. Bewoners kunnen die zelf monteren. Omdat de kosten laag zijn lijkt me dat bewoners dit zelf kunnen betalen.
Het nut hiervan is dat het opvalt als iemand over de galerij loopt. Dat is al op afstand zichtbaar. En belangrijker: Het attendeert ook je naaste buren. Het lijkt me dat dit enigszins irritant werkt voor boeven.
Tot nu toe heb ik weinig steun voor dit eenvoudige plannetje gekregen. Maar misschien bent u het wel met me eens.
Beveiliging binnenshuis
Wat natuurlijk ook kan is een beveiligingssysteem binnenshuis aan te leggen. Nadeel: de kosten zijn minstens €100. Nog een nadeel: Het alarm gaat pas af als de boeven binnen zijn. En we willen liever dat ze helemaal niet binnen komen.
Een van mijn buren heeft toch zo'n installatie gekocht. Hij heeft een sensor opvallend in de gang gezet, zichtbaar vanaf buiten.
Openstaande deuren - meldsysteem
Een van de toegangsdeuren van de berging van blok 1 heeft maanden lang niet op slot gestaan. Inmiddels is het slot gerepareerd. Maar zoiets moet natuurlijk veel sneller gebeuren. Ik stel voor dat we met buren onderling overleggen wat we met dit soort defecten doen. Bijvoorbeeld: Iemand belt de woonconsulent. Als het binnen een dag niet is gerepareerd belt weer iemand, net zo lang totdat het wel is gebeurd. Misschien moet hiervoor een voorziening worden getroffen op een website, zodat andere buren kunnen zien of de klacht gemeld is en of er opnieuw aan de bel is getrokken. Zoiets moet natuurlijk wel achter een login-procedure zitten, anders kijken de boeven mee. 
Veiligebuurt.nl
Een aantal bewoners is al lid van Veiligebuurt.nl. Dat is een website waar je onraad kunt melden. Dat werkt via een slimme telefoon. Ik stel voor dat alle bewoners zich hier aanmelden. Het is gratis.
Klik hier voor een handleiding in pdf-formaat.
Afspraken maken met je naaste buren
Zorg dat je je buren kent. Licht elkaar in als je een paar dagen weg gaat. Dan kunnen buren een beetje opletten als er onraad lijkt te zijn. Zorg dat je elkaars telefoonnummers en e-mail-adressen hebt.
Opletten of er niet iemand na jou naar binnenglipt
Veel mensen hebben geklaagd over de lange tijd dat de hekken open blijven staan. Misschien dat de verhuurder hier iets aan kan doen. We kunnen er ook zelf iets aan doen: Ga pas naar binnen als je zeker weet dat er niemand in je kielzog is binnen geglipt.
Mensen die meelopen aanspreken
Een als er eens iemand met je mee naar binnen loopt en je kent die persoon niet van gezicht: Spreek die dan aan. Niet iedereen vindt dat even gemakkelijk. Zelf heb ik daar ook enige schroom. Maar ik ken diverse buren die dat wel doen. Hulde! Ik stel voor dat we elkaar hierbij steunen.
Mensen die rondlopen aanspreken
Hetzelfde geldt voor vreemden die rondlopen. We zouden er als bewoners een gewoonte van moeten maken om die standaard aan te spreken. Sommige buren doen dit al. We zouden dat allemaal moeten gaan doen.
Cursus omgaan met verdachte mensen
Het aanspreken van vreemden vindt niet iedereen gemakkelijk. Misschien kunen we dat leren. Er bestaan allerlei cursussen over het omgaan met lastige mensen. Wellicht kan er ook een cursus worden georganiseerd voor het aanspreken van verdachte vreemden. Het zou me niet verbazen als iemand zo'n cursus ooit al heeft ontworpen. Als iemand daar weet van heeft: laat het me weten via henk@calandlaan.nl
Wellicht dat sommige bewoners dat onzin vinden omdat ze er zelf geen moeite mee hebben. Misschien kunnen die buren zich dan aanbieden als ‘docent’ voor minder assertieve buren. Voel je daar wat voor: Stuur me een bericht via henk@calandlaan.nl
Ken je buren
Toen ik hier kwam wonen heb ik al heel snel initiatief genomen tot activiteiten samen met buren. De maandelijkse buurtborrel is daar één van. Dit had niet alleen maar als doel gezelligheid. Het heeft ook een zakelijker doel. Als je je buren kent wordt het gemakkelijker om samen iets te doen tegen ongewenste bezoekers. Los daarvan: Het is goed om het gezicht van zoveel mogelijk buren te kennen. Dan weet je beter we wel een gewenste bezoeker is en wie niet. Dat maakt het gemakkelijker mensen aan te spreken over wie je twijfelt.

Kanttekeningen

De illusie van het dichttimmeren van het complex
Er zijn talloze discussies geweest over het ‘dichttimmeren’ van het complex. Dat zou de veiligheid bevorderen. Maar het complex heeft veel deuren en poorten. Ik heb ze niet geteld, maar het zou me niet verbazen als het er twintig zijn. Het is zo goed als onmogelijk zo'n complex hermetisch af te sluiten. Wat mij betreft moeten we het als bewoners vooral zoeken in sociale controle. Dit is iets wat we zelf moeten en kunnen doen.
Vals gevoel van veiligheid
Wat me ook stoorde aan de discussie over de videofoon is dat het een gevaar in zich brengt van schijnveiligheid. Stel: Mensen voelen zich iets veiliger met zo'n installatie. Misschien dat ze dan minder goed gaan opletten. Hetzelfde geldt voor camera's. Een vals gevoel van veiligheid kan leiden tot minder waakzaamheid en dus averechts werken.
Veiligheid doe je zelf
Veiligheid doe je zelf. Dat is eigenlijk de kern van mijn plan. We moeten het zelf doen. Wij als bewoners moeten meer kijken wat we zelf kunnen doen aan het bevorderen van veiligheid. Als je je-eigen vastbijt in zinnen als: ‘Dat moeten “zij” doen’, en ‘Ik betaal ervoor’ dan kun je wel eens van een koude kermis thuis komen. Er is niets tegen overleg met de verhuurder om te kijken wat die voor ons kan doen. Maar we moeten vooral ook kijken wat we zelf kunnen doen.
Als het ons geld kost, moet het aannemelijk zijn dat het werkt
Ik ben er niet voor dat we meer huur of servicekosten gaan betalen om meer veiligheid te krijgen. En als er toch een ingreep is die wel een enorme verbetering betekent, dan zien we wel weer. En videofoon is dat niet. Het effect van camera's lijkt mij ook beperkt. Ik zou daar zelf niet aan mee willen betalen. Als u daar anders over denkt: Laat me het weten via henk@calandlaan.nl. Dan nemen we dat mee in de discussie.
Het huurcontract is de basis. Daarin ben je als huurder met de verhuurder overeengekomen wat je moet betalen en wat je daarvoor krijgt. Toen je dat tekende wist je waar je aan toe was. Als je meer van de verhuurder gedaan wilt krijgen zonder dat zulks meer kost dan waar het huurcontract in voorziet, dan is dat meegenomen. Als bewoners toch meer zouden moeten gaan betalen voor een ingreep, neem dan beslissingen die alleen je eigen portemonnee betreffen en sleur anderen niet mee in dingen die jij wel wilt, maar zij niet. Jij hebt jouw contract met de verhuurder. Een andere huurder heeft zijn contract met de verhuurder. Je hebt geen recht het contract van een ander open te breken, zonder diens instemming.

Conclusie van mij

Het volgende mag  u opvatten als discussiepunten.
Ik stel voor dat de bewoners van blok 1 aan de Calandlaan het initiatief nemen voor acties in de laatste bedoelde zin.