Onderscheid wat je in redelijkheid van anderen kunt verwachten en wat je als bewoners zelf kunt doen

Er ligt zwerfvuil rond het complex.
Bewoners van en grote stad gaan dan al snel roepen dat het een schande is en dat 'ze' er wat aan moeten doen.
Wij van blok 1 hebben zelf de gemeente gebeld.
We hebben gereedschap gevraagd om zelf troep te gaan opruimen.
En dat doen we ook regelmatig.
Misschien hebben we er recht op dat de gemeente of de verhuurder dit doet.
Misschien ook niet.
We kunnen blijven kankeren.
Maar we kunnen er ook zelf iets aan doen.
En het gaat veel sneller dan procedures ingaan via allerlei instanties.
En zoals we elders op de website hebben geschreven: we hebben er nog plezier aan ook.

Dit is maar één voorbeeld hoe je anders tegen nare kwesties aan kunt kijken.

Veiligheid is bij uitstek een domein waar allerlei dingen gedaan kunnen worden door allerlei mensen.
Je kunt lekker de hakken in het zand steken en eisen dat 'ze' het moeten oplossen.
Je kunt ook gaan kijken wat je zelf als bewoner kunt doen en wat je samen met bewoners kunt doen.

Als je zelf je voordeur niet op slot doet, of als je een raam op een kier laat staan, kun je net zo goed een bord voor de deur zetten: "boeven welkom".
Je kunt dan wel klagen en eisen dat ze jou veliligheid moeten bevorderen.
Maar dit is duidelijk iets waar je zelf verantwoordelijkheid hebt.

Omgekeerd zijn er ook zaken waarvan niemand kan verwachten dat bewoners dat zelf gaan doen: zoals beschadigingen aan het hek om het complex en sloten daarin te repareren.
Dat is overduidelijk de verantwoordelijkheid van de verhuurder.
Wij troffen als bewoners de zaak zo aan.
We mogen aannemen dat zulks in de huur is verdisconteerd.
Het is dus taak van de verhuurder dit te onderhouden.

Maar daarnaast is een heel scala aan acties waarbij het niet zo duidelijk is wie die moet doen en wie daarvoor eventueel moet gaan betalen.

Als je steeds maar blijft eisen dat de verhuurder alles moet oplossen ontstaat er een nare sfeer.
En veel belangrijker is: je laat een groot potentieel aan kracht onbenut: dat van de bewoners.

Inzet van ons plan is dat je redelijk moet kijken wie wat kan doen, wie wat moet doen, en wie wat het beste kan doen.

Dat komt bij de verschillende mogelijke acties die worden bespreken aan de orde.