Naar een plan voor het bevorderen van veiligheid

Tot zover de voorgeschiedenis.

Op de onfortuinlijke brief na waarvan hiervoor sprake was, neemt de bewonerscommissie voor zo ver we weten voorlopig geen initiatieven tot het opstellen van een plan voor de veiligheid in Complex Bouwmeester.
Ze wacht het voorstel van de verhuurder af.
Wij van de Klankbordgroep doen dat niet.
We hebben besloten zelf een voorzet te doen tot het maken van een plan.
In de volgende blokjes gaan we daarop in.