Voorgeschiedenis

Begin 2017 is er in een flat ingebroken.
Ik meen dat het in Blok 2 was, maar dat weet ik niet zeker.
Een van onze buren heeft de boeven nog zien lopen en heeft de politie gebeld.
Een andere buurman heeft de boeven nog gegroet bij het naar buiten brengen van de buit.
Deze buurman had geen onraad geroken.
De boeven hadden vriendelijk teruggegroet.
Deze gebeurtenis heeft tot veel onrust onder de bewoners gezorgd.
Dit werd versterkt doordat sommige bewoners beangstigende berichten gingen rondsturen via e-mail en whatsapp.
Ik herinner me zelf dat ik een keer een bericht kreeg 'We slapen allemaal slechter nu'.
Ik had daar tot dat moment geen last van gehad.
Maar na de verontrustende berichten ging ik inderdaad minder gerust naar bed.
Hierna zijn er nog een stuk of drie geruchten geweest over andere inbraken.
Tijdens de security check (zie mijn verslag) vertelde de wooncunsulent dat zulks geen inbraken waren geweest maar insluipingen.
Mensen hadden deuren of ramen niet goed afgesloten.
De echte inbraak en de vermeende inraken hebben geleid tot een aantal maatregelen, zoals surveillance door ingehuurde bewakers en politie.
Inmiddels (we schrijven 25 november) heeft de verhuurder een 'security check' laten doen.
Dat is misschien de basis voor verdere maatregelen die de verhuurder gaat nemen.
Ook heeft de bewonerscommissie een actie ondernomen.
Op 17 november heeft ze een brief rondgestuurd waarin ze steun zocht om het aanleggen van een videocamera te 'eisen' van de verhuurder.
Ik en twee medebewoners van blok 1 waren het niet eens met die actie en heb daar een brief overheen gestuurd.

Security check

Op dinsdag 24 oktober 2017 voerde de firma Trigion in opdracht van de verhuurder een 'security check' uit.
...

Gedoe om een brief

Op 19 november vond ik een brief in de bus over een videofoon. Ik heb daarop gereageerd door samen met twee buren ook een brief te sturen aan alle bewoners.
...

Reacties van medebewoners

Op onze brief wie tegen het voorstel van de bewonerscommissie was hebben 32 instemmende reacties gekregen..