Veel gedoe om een brief

Op 19 november vond ik een brief in de bus gedateerd op 17 november. In deze brief riep de bewonerscommissie bewoners op handtekeningen te plaatsen om een voorstel te steunen om de intercom te vervangen door een videofoon. De commissie stelde voor om eventuele kosten te laten verrekenen met de servicekosten. Ik was tegen dat voorstel. En ik was ertegen dat de commissie er zo maar een van de mogelijke acties uitlichtte om de veiligheid te verhogen.

Ik heb daarop gereageerd door samen met twee buren ook een brief te sturen aan alle bewoners met een oproep om tegen dit plan in te gaan.

We hebben inmiddels bijna veertig brieven ondertekend teruggekregen, uit alle blokken.

Onze brief heeft verder veel stof doen opwaaien.

Na diverse communicatie via e-mail en persoonlijke gesprekken heeft de voorzitter van de commissie de brief en de plan voor de videofoon ingetrokken.

De commissie gaat zelf geen plan voor de veiligheid maken, maar wacht nu het voorstel van de verhuurder voor het verhogen van de veiligheid af. Ze zal dat inzetten voor een gesprek. De Klankbordcommissie van Blok 1 heeft voorgesteld dat de commissie hun reactie op het plan van de verhuurder voorlegt aan de bewoners voordat ze het voorlegt aan de verhuurder.

De Klankbordcommissie wacht het plan voor de veiligheid niet af. We zullen zelf al beginnen met plannetjes voor de verhoging van de veiligheid. Dat zullen plannen zijn voor wat we als buren zelf kunnen doen. Het zullen plannen zijn die zo mogelijk kostenloos kunnen worden uitgevoerd. We zullen geen financiŽle bijdrage vragen aan de verhuurder, zodat onze plannen niet tot verhoging van woonkosten zullen leiden.

We houden u via deze website op de hoogte.