Klankbordgroep

Op 5 december 2017 is de Klankbordgroep Blok 1 opgericht.
Deze groep komt voort uit een aantal bewoners die al vanaf begin 2017 activiteiten ontplooien gericht op de bewoners van Blok 1.
Doel van de Klankbordgroep is dingen die leven bij de bewoners van Blok 1 weerklank te laten geven.
Dat kan gaan om klachten, ideeën, wensen die meer aandacht verdienen.
De Klankbordgroep komt niet in de plaats van de bewonerscommissie.
De bewonerscommissie is door de verhuurder (woonzorg) opgericht door de verhuurder (Woonzorg) om de communicatie met de bewoners efficiënter te laten verlopen.
De Klankbordgroep is een initiatief van onderaf.
Het kan zijn dat ideeën en wensen van uit de Klankbordgroep door de commissie overgenomen worden.
En als dat niet gebeurt zoekt de Klankbordgroep naar andere wegen om de stem van bewoners van blok 1 weerklank te laten krijgen.
De Klankbordgroep is vooral ook een in initiatief om dingen samen te doen.
Hoe kunnen we als bewoners samen een goede woonomgeving bewonderen en in stand houden, zonder per se steeds weer te eisen dat de verhuurder dingen voor ons moet realiseren.
De Klankbordgroep neemt zich voor regelmatig bijeenkomsten te organiseren waar verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen, zoals . veiligheid, . wat kunnen we doen aan het verbeteren van de leefomgeving, . wat kunnen we doen om elkaar als bewoners bij te staan.
Als u op de hoogte gehouden wilt worden stuur dan een e-mail naar info@calandlaan.nl.
Ook daar kunt u terecht om nu al vragen te stellen en ideeën te lanceren.