Calandlaan.nl

Calandlaan.nl is de website van Blok 1 van Complex Bouwmeester.

Het is de eerste website van Complex Bouwmeester.
Hij is reeds begin 2017 in het leven geroepen.

Naast en na deze website is er ook een website ontstaan van de bewonerscommissie.
Er zijn verzoeken geweest om op te gaan daarin.
Maar we hebben besloten daarin niet te bewilligen.

Wij van blok 1 willen een onafhankelijk geluid laten horen.
Wij willen van Complex Bouwmeester en in het bijzonder van blok 1 een goede woongemeenschap maken.

Deze website is daarin een van de belangrijkste instrumenmten.
We willen ook kritisch zijn ten opzichte van de verhuurder, maar ook ten opzichte van de bewonerscommissie die door de verhuurder is opgericht.

Wij slaan graag een optimistische toon aan.
Maar we zijn ook vlijmscherp als er onzin wordt verkondigd.
De website is nog maar In Statu Nacendi, in staat van wording dus.
Er wil nog van alles opkomen, zoals meer mogelijkheden voor interactiviteit.
Maar wij zijn ook maar goedwillenmde bejaarden die hun best doen.
Hier en daar zal dus nog wel een foutje staan.
Heb je opmerkingen, kritiek, aanvullingen, suggesties, vlammende betogen, geniale ideeen, briljante plannen, slaapverwekkende vertogewn, schroom niet en stuur ze in.