Pieter-zaal (Gemeenschappelijke ruimte)

Een van de eerste dingen die me opvielen toen ik (buurman Henk) hier kwam te wonen was de gemeenschappelijke ruimte.
Wat was daar allemaal mede te doen.
Feesten? Cursussen? Lezingen? Ongekende mogelijkheden... In een kennismakingsgesprek met consulent Jasper van der Linden vroegen Boudewijn (de latere blokcommissaris) en ik door.
We mochten ermede doen wat we wilden.
Consulent Jasper opperde zelfs dat wij als bewoners de ruimte konden verfhuren, bijvoorbeeld aan De Drie Hoven.
Dat zou geld opleveren dat we zelf zouden mogen besteden. Door die rekening zou dra een streep komen.
De verhuurder verspreidde een plakkaat met regels.
Daaruit zou blijken dat toch niet alles mogelijk zou zijn wat wij als huurders zouden willen.
Intussen is dit toch een gebied dat nog steeds in nevelen gehuld is.
Commerciële activiteiten kunnen dus echt niet.
Als je een winkeltje in schaarse, gezonde en uitheemse groenten wilt starten, dan is dat heel mooi, maar dat kan dat dus niets hier.
Wat in ieder geval wel kan zijn activiteiten door buren voor buren.
Daar tussenin zin een gebied dat nog niet helemaal is opgeëist.
Als het even tegenzit worden door de bewonerscommissie regels vastgesteld in een huishoudelijk reglement.
Maar waarschijnlijk zal een en ander al doende wel een vorm vinden. Het motto van ons -de Klankbordgroep Blok 1- is: Leven en laten leven.
Maak er wat van, maar veroorzaak geen overlast.
Doe geen dingen die buren ergeren.
Maak je je-eigen niet tot last, maar tot lust! Intussen hebben twee bewoners er een feestje georganiseerd niet voor overige buren, maar wel voor zichzelf en hun familie.
Een derde festijn staat op stapel.
Niemand heeft geprotesteerd, dus dat gelijkt te kunnen.
Feesten zijn dus welkom als je er zelf ook maar bent en als je niet teveel lawaai maakt.
Qua geluid: Gezamenlijk gezang aanheffen gelijkt ok.
Maar heavy metal uit luidsprekers van 400 Watt, dat wordt minder op prijs gesteld.
Degene die daar de meeste last van heeft is de bovenbuurvrouw.
In alle gevallen is het raadzaam haar even in te lichten als je van plan bent een bacchanaal aan te richten dat zich lawaaiig zou kunnen ontpooien. Wat in ieder geval wel regelmatig gebeurt is de blokborrel: elke eerste zondagnamiddag van de maand.
En wat ook wekelijks gebeurt is yoga-oefeningen.
Niemand heeft hiertegen ooit geklaagd. Schroom niet als je de ruimte wilt gebruiken. Buurvrouw Carla heeft zich bereid gesteld om beschikbaarheid te plannen.
Heb je een plan voor de gemeenschappelijke ruimte, neem dat contact op met haar.
Ze is te bereiken via plan_ruimte@calandlaan.nl. Prikken

Huisregels "Pieter-zaal"

Als bewoner van Blok 1 mag u de ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld:

Een aantal regels:

Wij wensen u een genoeglijke bijeenkomst,
uw medebewoners,
mede namens Woonzorg.

plan_ruimte@calandlaan.nl