Boudewijn Smits treedt af

Boudewijn Smits was de vertegenwoordiger van Blok 1 in de Bewonerscommissie Bouwmeester.
Op 27 januari 2018 om 18 uur heeft hij zich teruggetrokken uit de bewonerscommissie.

Het is onduidelijk wat er geregeld wordt ter vervanging van hem door een andere bewoner.
We wachten af.

Op de blokborrel zondag 4 februari horen we wellicht meer.